Beste leden,

Zondag 6 september 2020 hopen we weer van start te kunnen gaan met onze ruilochtenden in Muzerijk te Uden. Het zal U duidelijk zijn dat dit alleen onder strikte voorwaarden mogelijk is. Muzerijk hanteert de regels van RIVM betreffende Corona en eist van ons strikte naleving.

De volgende maatregelen zijn voor ons van kracht:

  • Bent u ziek of heeft u koorts en/of corona gerelateerde klachten: blijf dan thuis.

  • Het op de juiste wijze dragen van een mondkapje is altijd verplicht. Bij binnenkomst dient U een mondkapje op te doen. Voor diegenen die niet in het bezit zijn van een mondkapje is een exemplaar beschikbaar aan de bestuurstafel. Indien u geen mondkapje draagt zal het bestuur c.q. het dienstdoende personeel u verzoeken te vertrekken.

  • De 1,5 meter maatregel dient te worden nageleefd. Dit betekent dat er, ook indien U met elkaar wilt ruilen, voldoende afstand wordt gehouden. De opstelling van de tafels zal hiervoor worden aangepast. Indien noodzakelijk is er en tweede zaal  beschikbaar. Beperk het wisselen van plaats zo veel mogelijk.

  • Hygiëne is heel belangrijk. Beperk toiletbezoek tot het uiterste en was goed uw handen.

  • Bij binnenkomst (bij de bestuurstafel) doet u een mondkapje op en vult u de lijst met persoonsgegevens in. Deze lijst blijft onder beheer van het bestuur zodat bij een onverhoopte besmetting andere leden geïnformeerd kunnen worden.

Bij voldoende belangstelling zullen we ook weer een kleine veiling houden. Bij de bezichtiging van de kavels (± 10 stuks) zullen deze zodanig worden uitgelegd dat voldoende afstand kan worden gehouden.

Mocht door omstandigheden (uitbreiding virus en/of maatregelen) de ruilochtend niet doorgaan dan zullen we dat op ons site (www.pzv-volkel-uden.com) vermelden. “Time permitting” verzenden we een “eventueel niet doorgaan” ook nog per email aan de ons bekende adressen. Indien u geen internet heeft dan kunt u bij twijfel altijd een van de bestuursleden bellen. 

Het bestuur realiseert zich dat deze maatregelen niet plezierig zijn, maar als we onze ruildagen weer willen opstarten zullen we ze moeten accepteren. Wij vertrouwen op uw volledige medewerking en hopen dat we dan in de toekomst door kunnen gaan met onze ruildagen. Alvast veel plezier, hou het veilig en blijf gezond.

Namens het bestuur,

Rob van Noort, voorzitter

Oud voorzitter en oprichter Cor Puijk overleden 26-10-19

CorPuijk kaart .jpg
  • Facebook

bezoek PZV-Volkel-Uden  op Facebook