top of page

Euroveiling

In principe houden we elke ruilochtend een kleine veiling met maximaal 40 kavels. Zie de specifieke veilingvoorwaarden. In grote lijnen betekent dit dat de inzet meestal € 1,00 bedraagt en per bod met € 0,50 omhoog gaat. Koper betaalt alleen het geboden bedrag zonder opcenten en tafelgeld. Van de verkoper wordt 10% comissie ingehouden.

Indien u aan de clubveiling wil deelnemen als koper of verkoper dan zijn de navolgende zaken voor u van belang.

 

 

 

 

 

De veiling is toegankelijk voor leden en aspriant leden.

Niet leden wordt de mogelijkheid geboden om aspirant lid te worden voor 1 maand.

Hiervoor is een aanmeldingsformulier welke moet worden ingevuld en de kosten zijn 2 Euro.

 

 

 

 

Voor het inzenden van kavels zijn voorwaarden verbonden.

Er moet rekening gehouden worden met de volgende zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor betaling via de bank tbv de veiling gebruikt u:

Regiobank NL43RBRB0978222628 t.n.v. postzegelvereniging Volkel Uden e.o.

bottom of page