top of page

Postzegelveiling PZV Volkel-Uden is een Clubveiling

Wij kennen 2 soorten veiling namelijk :
 - de grote clubveiling (in het voorjaar en/of het najaar)
 - de kleinere Euroveiling op de  eerste ruilochtend van de maand. 
Zie de reglementen voor deze veiling hieronder.

bezoek PZV-Volkel-Uden  op Facebook

  • Facebook

Euroveiling

In principe houden we elke eerste zondag van de maand op de ruilochtend een wilde veiling met maximaal 30 kavels. Zie de specifieke veilingvoorwaarden. In grote lijnen betekent dit dat de inzet meestal € 1,00 bedraagt en per bod met € 0,50 omhoog gaat. Koper betaalt alleen het geboden bedrag zonder opcenten en tafelgeld. Van de verkoper wordt 10% comissie ingehouden.

Indien u aan de veiling wil deelnemen als koper of verkoper dan zijn de navolgende zaken voor u van belang.

 

 

 

 

 

De veiling is toegankelijk voor leden en aspriant leden.

Niet leden wordt de mogelijkheid geboden om aspirant lid te worden voor 1 maand.

Hiervoor is een aanmeldingsformulier welke moet worden ingevuld en de kosten zijn 2 Euro.

 

 

 

 

Voor het inzenden van kavels zijn voorwaarden verbonden.

Er moet rekening gehouden worden met de volgende zaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een instructie voor de aanlevering van kavels voor de postzegelveiling is nog in de maak.

Voor nalatenschappen kunnen wij eenieder gratis helpen met advies.

 

 

 

 

Voor betaling via de bank tbv de veiling gebruikt u:

Regiobank NL43RBRB0978222628 t.n.v. postzegelvereniging Volkel Uden e.o.

Kavel Instructie
bottom of page